06.12.2019
93

Suport în dezvoltarea organizațională și a cooperării pentru asociațiile business de pe ambele maluri ale râului Nistru

Sector: Business

Implementat de: Alternative Internaționale de Dezvoltare (malul drept) în parteneriat cu Centrul Consulting Yahont (malul stâng)

Buget: 172,724 EUR

Durata: decembrie 2015 – noiembrie 2017  

Beneficiari: 10 AB de pe ambele maluri. Beneficiari indirecți – membrii AB, comunitățile business, întreprinderi mici și mijlocii de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Rezultate: O rețea de AB de pe ambele maluri creată pe parcursul implementării acestui proiect. Cooperarea stabilită între AB va asigura durabilitatea ulterioară a rezultatelor proiectului.

  • 10 asociații business au primit asistență pentru a elabora planuri de dezvoltare organizațională, în baza cărora au primit 10 grant-uri de 5000 USD fiecare pentru a implementa planurile aprobate de dezvoltare organizațională;
  • Instruiri comune profesionale/tehnice pentru AB de pe ambele maluri, care și-au îmbunătățit cunoștințele lor privind planificarea strategică, managementul bazat pe rezultate, managementul resurselor umane și colectarea de fonduri, cât și constituirea și menținerea de parteneriate;
  • 3 granturi în completare au fost acordate celor mai bune proiecte trans-riverane, selectate de comisia comună AID-SCBM;
  • Reprezentanți ai 12 AB de pe ambele maluri au participat în vizitele de studiu în Lituania și Polonia pentru a învăța de pe seama celor mai bune practici ce țin de dezvoltarea AB și prestării de servicii, cât și au stabilit contacte noi cu perspectiva noilor parteneriate.
  • O conferință comună la mijloc de termen a ajutat 45 de participanți (23 femei) pentru a înțelege rolul și importanța AB în dezvoltarea comunităților de afaceri;
  • Un eveniment final cu reprezentanții comunităților de afaceri de pe ambele maluri, AB beneficiare și actori relevanți (100 participanți) pentru a prezenta progresul atins, concluziile majore și recomandările.