image
09.12.2019
77

Suport în dezvoltarea capacităților statisticienilor și utilizatorilor de date de pe ambele maluri ale râului Nistru

Implementat de: CERME, România în consorțiu cu CIVICUS, România și ISDI, Moldova

Sector: Social

Buget: 43,853 EUR

Durata: decembrie 2016 – iulie 2017 

Descriere succintă: îmbunătățirea performanței profesionale a statisticienilor de pe ambele maluri și fortificarea capacităților lor

Beneficiari: Direcți – serviciile de statistică de pe ambele maluri. Indirecți: utilizatorii de date de pe ambele maluri

Rezultate: A fost selectat un consorțiu pentru a elabora materialele de instruire pentru a dezvolta capacitățile producătorilor și utilizatorilor de date. Serviciile statistice de pe ambele maluri vor beneficia de materiale și instruiri cu conținut similar pentru ambele serviciile de statistică, care vor promova Principiile fundamentale ONU ale statisticilor oficiale.