06.12.2019
85

Studiul privind piața serviciilor de dezvoltare a afacerilor pe ambele maluri ale râului Nistru

Sector: Business

Implementat de: Alternative Internaționale de Dezvoltare, AID, Chișinău și Centrul pentru cercetări analitice New Age, Tiraspol

Buget: 67,567 EUR

Durata: august 2015 – februarie 2016 

Descriere succintă: realizarea unei analize în profunzime a pieței serviciilor de dezvoltare business pe ambele maluri ale râului Nistru și prezentarea unui set de recomandări privind dezvoltarea în continuare a sectorului

Beneficiari: Direcți – 23 participanți în vizitele de studiu, inclusiv 13 femei și 40 participanți în grupurile focus și 20 femei. Beneficiari indirecți – peste 64 ÎMM-uri, inclusiv 32 de pe malul stâng. 

Rezultate: Rezultatele studiului au fost foarte utile pentru planificarea și lansarea activităților ulterioare privind dezvoltarea pieței de consultanță pe ambele maluri ale râului Nistru.

  • Raportul oferă un set de recomandări practice privind dezvoltarea ulterioară a serviciilor de business în baza interviurilor, chestionarelor, ședințelor grupurilor focus și experienței internaționale;
  • Principalele constatări au fost prezentate actorilor cheie pe parcursul unui eveniment publice la care au participat circa 49 de participanți, inclusiv 14 din regiunea Transnistriei.