12.12.2019
225

Studiu privind percepția antreprenoriatului în rândul tinerilor de pe malul stâng al râului Nistru

Sector: Business

Implementat de: CBS-AXA în cooperare cu MiLab și Centrul Rezonanță de pe malul stâng

Buget: 22,520 EUR

Durata: octombrie 2015 – iunie 2016 

Descriere succintă: de a elabora și realiza un studiu în rândul tinerilor femei și bărbați (cu vârsta 18 – 35 ani) din regiunea Transnistriei, privind percepțiile lor vizând antreprenoriatul și de a parveni cu recomandări privind promovarea culturii de antreprenoriat în domeniul respectiv.

Beneficiari: Direcți – 30 tineri de pe ambele maluri (16 femei). Indirecți – comunități business, asociații, analiști, cercetători, antreprenori de pe ambele maluri ale râului Nistru

Rezultate: participanții au obținut experiență valoroasă și cunoștințe despre modalitate de elaborare a proiectelor și cultura de antreprenoriat, precum și oportunitatea de a se relaționa cu colegii și experții, și de a stabili legături valoroase pentru cooperare pe viitor. Instruirea, cât și activitățile extra-instruire au fost gândite pentru a asigura o comunicare mai vastă între tinerii de pe ambele maluri.

  • Studiul a fost elaborat în baza unui sondaj public și a interviurilor în profunzime între tinerii de pe malul stâng pe parcursul lunilor martie-aprilie 2016;
  • Discuții cu 4 grupuri focus a câte 8-9 participanți fiecare (4 ședințe a câte o zi în total) au fost organizate pentru a asigura analiza și valida recomandările sugerate privind promovarea culturii de antreprenoriat;
  • Raportul final cu recomandări a fost prezentat de CBS-AXA în iunie 2016 va servi drept îndrumare pe viitor pentru implementarea activităților de dezvoltare a afacerilor.