12.12.2019
307

Studiu privind necesitățile de dezvoltare instituțională ale asociațiilor privind cooperarea trans-riverană în afaceri și dezvoltarea economică

Sector: Business

Implementat de: consultanți naționali în domeniul cooperării trans-riverane în afaceri și dezvoltarea economică, Georgeta Mincu și Ana Micolisina

Buget: 15,730 €

Durata: mai 2015 – decembrie 2015

Beneficiari: asociații de afaceri, comunități business, întreprinderi mici și mijlocii, analiști, cercetători, practicieni de pe ambele maluri ale râului Nistru

Descriere succintă: Evaluarea oportunităților și serviciilor disponibile pentru comunitățile de afaceri pe ambele maluri ale Râului Nistru și analiza necesităților Asociațiilor de Afaceri cu privire la dezvoltarea organizațională, capacitățile pentru B2B și cooperarea trans-riverană, cât și abilitatea lor de a se relațional și de a partaja cunoștințe, experiențe și cele mai bune practici.

Rezultate: A fost realizat un studiu de cercetare care să examineze situația privind activitatea trans-riverană B2B și cooperarea business la nivel de asociații și Camerele de Comerț, o evaluare a necesităților privind cooperarea între companii și dezvoltarea economică;

• A fost realizată o cercetare în teritoriu prin intermediul unor interviuri și a unui sondaj online cu actorii din comunitatea de afaceri și asociațiile business, cât și cu alți actori de pe ambele maluri, inclusiv partenerii și beneficiarii curenți și cei anteriori ai Programului;

• A fost realizată o cartografiere și analiză detaliată a partenerilor cheie și proiectelor pentru a identifica platformele și modelele existente de interacțiune, oportunitățile de parteneriat, cât și constrângerile și deficiențele inter-disciplinare în promovarea cooperării și dezvoltării trans-riverane;

• A fost elaborată o foaie de parcurs privind suportul în dezvoltarea instituțională pentru asociațiile de business pentru a consolida cooperarea trans-riverană și asigura un dialog economic trans-riveran permanent;

 • Au fost elaborate trei inițiative de proiect pentru peste 5 activități privind oferirea de dezvoltare instituțională direcționată și suport pentru rețelele și platformele de cooperare în afaceri: a. Termeni de Referință privind suport în cooperare și dezvoltare organizațională pentru asociațiile de business de pe ambele maluri ale râului Nistru; b. Termeni de Referință privind consolidarea cooperării B2B prin intermediul platformelor business de pe ambele maluri ale râului Nistru; c. Termeni de Referință privind competitivitatea companiilor în dezvoltare prin înțelegerea îmbunătățirilor necesare în calitate și înțelegerea cererii de pe piața țintă.