image
12.12.2019
327

Studiu privind necesitățile de dezvoltare instituțională ale asociațiilor privind cooperarea trans-riverană în afaceri și dezvoltarea economică

Sector: Business

Implementat de: Consultantul național privind serviciile de suport în export, Georgeta Mincu

Buget: 6,601 EUR

Durata: iunie 2015 – martie 2016

Beneficiari: comunitățile business, întreprinderile mici și mijlocii, analiști, cercetători, practicieni de pe ambele maluri ale Râului Nistru

Descrierea succintă: De a realiza o evaluate a serviciilor de susținere a exporturilor disponibile pentru ÎMM-urile de pe ambele maluri ale râului Nistru cu intenția de a identifica necesitățile specifice și de a oferi recomandări privind modul de abordare a acestora.

Rezultate: Raportul elaborat privind evaluarea necesităților pentru serviciile de suport a exporturilor include o analiză a situației ce ține de activitățile comerciale de pe ambele maluri, o descriere a mediului general privind exportul, menționând instrumentele existente de suport pentru promovarea și dezvoltarea exportului, recomandări pentru acțiuni și măsuri de internaționalizare a asociațiilor de business și ÎMM-urilor, cu scopul de a consolida capacitățile de dezvoltare a exportului.