image
14.11.2019
113

Studiu de fezabilitate privind dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM) în stânga Nistrului

Sector: Business

Implementat de: Compania de cercetări “Addvances” (Iași, România) în parteneriat cu compania de cercetări sociologice Noviy Vek (Veacul Nou) din stânga Nistrului

Parteneri: Compania de cercetări sociologice “Noviy Vek” – un ONG partener local de implementare.

Durata: iunie 2010 – martie 2011

Buget: 225.000 EUR

Statut: Activitățile proiectului au fost finalizate. Raportul final prezentat pe 04 iulie 2011. Raportul a fost evaluat pozitiv și aprobat. Realizarea proiectului – 100 %

Obiective: A fost realizată analiza mediului ÎMM din stânga Nistrului, domeniul de cuprindere și sectoarele de activitate; inclusiv o revizuire a regulilor operaționale, cadrului de reglementare și o analiză a actorilor. Au fost identificate constrângerile cheie care împiedică creșterea ÎMM-urilor. Studiul de fezabilitate privind crearea unui incubator de afaceri în regiunea TN a parvenit cu recomandări tehnice și operaționale specifice. Domeniile și tipurile de activități economice care pot fi promovate într-un mod non-politic prin intermediul parteneriatelor inter-riverane. Au fost cercetate domeniile/sectoarele specifice în care este mai cu seamă necesar un incubator de afaceri.

Beneficiari: Companiile mici și mijlocii din stânga Nistrului, managerii companiilor existente, analiști, cercetători, practicieni

Rezultate:

Prima parte a raportului analizează mediul ÎMM din stânga Nistrului, iar a doua parte se bazează pe rezultatele analizei pieței (mediul de afaceri) și oferă recomandări practice pentru crearea unui incubator de afaceri în regiune.

Studiul menționează în concluzie că printre problemele cheie cu care se confruntă companiile este cadrul legislativ imperfect și prohibitiv, lipsa infrastructurii de susținere a companiilor, lipsa informației despre partenerii potențiali și lipsa educației fiabile în domeniul afacerilor pentru acumularea de noi abilități și cunoștințe. Sunt menționate și lipsa fondurilor pentru micro-finanțare și lipsa accesului la împrumuturi ieftine.