06.12.2019
91

Studiu de fezabilitate privind crearea unui laborator de afaceri în Universitatea Taras Șevcenco din Tiraspol

Sector: Business

Implementat de: consultanți individuali Vlada Lisenco și Oleg Stiopca

Buget: 4,854 EUR

Durata: mai 2015-septembrie 2016

Beneficiari: 121 participanți, 59 femei, inclusiv 8 din regiunea Transnistriei

Rezultate: Rezultatele studiului vor servi drept bază pentru luarea deciziilor de a susține crearea unui Laborator de Afaceri pe malul stâng în cea de-a V-a etapă a Programului.

  • Studiul a fost realizat utilizând diverse tehnici, de ex. aplicarea de chestionare, organizarea de vizite la fața locului, realizarea de interviuri semi-structurate și ședințe cu diverși actori: reprezentanți business, personal universitar și manageri, autorități locale, reprezentanți ai organizațiilor de dezvoltare a afacerilor;
  • Recomandările oferite țin de necesitatea de oferirea instruirilor pentru personalul laboratorului, sugestii pentru locația fizică, o foaie de parcurs pentru crearea laboratorului de afaceri și estimările bugetului.