11.12.2019
121

Spune NU discriminării

Sector: Social

Implementat de: Asociația Copiilor Surzi din Moldova, în parteneriat cu Centrul de Reabilitare OSORT, Tiraspol

Buget: 20,310 €

Durata: noiembrie 2013 – noiembrie 2014

Descriere succintă: 40 de tineri cu dizabilități (22 de fete și 18 băieți) de pe ambele maluri au beneficiat de asistență pentru a deveni membri activi ai societății în cadrul unei instruiri din 3 module și o școală de vară care s-au axat în mod special pe drepturile lor fundamentale, inclusiv pe dreptul la muncă și la protecție împotriva discriminării;

  • Au fost desfășurate 4 reuniuni cu 36 angajatori de pe ambele maluri ale Nistrului, în cadrul cărora au fost scoase în evidență abilitățile, talentele și potențialul persoanelor cu dizabilități și dreptul la muncă al acestora;
  • Au fost organizate 2 mese rotunde cu reprezentanții organelor de luare a deciziilor, societatea civilă, angajatorii și angajații potențiali, tinerii cu dezabilități și familiile lor cu privire la angajarea în muncă și discriminarea pe temei de dizabilitate;
  • A fost sprijinit dialogul și interacțiunea între persoanele cu dizabilități în cadrul unui Târg de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități, organizat pentru prima dată la Chișinău, în parteneriat  cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități. Evenimentul a fost pe larg reflectat în presă; 25 de angajatori au prezentat 600 de locuri de muncă vacante către 500 de persoane cu dizabilități, 131 dintre ei au fost invitați la interviuri de angajare în muncă;
  • Ca urmare a asistenței și instruirilor oferite în cadrul proiectului, 7 beneficiari au reușit să-și găsească un loc de muncă – 4 în Chișinău și 3 în Tiraspol: ca traducător în limbajul semnelor, asistent la o tipografie, învățător de arte plastice, asamblor, instalator etc.;
  • A fost semnat un acord de cooperare cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă pentru acordarea asistenței necesare persoanelor cu dizabilități care caută un loc de muncă (cursuri de instruire, informații privind dreptul și piața muncii din Republica Moldova etc.)
  • Au fost desfășurate campanii de sensibilizare pe ambele maluri, având drept scop eliminarea stereotipurilor despre persoanele cu dizabilități, inclusiv un flash-mob cu dans în Parcul Central din Chișinău de către 22 de tineri cu dizabilități de auz și intelectuale (12 fete și 10 băieți) de pe ambele maluri, sub îndrumarea a doi dansatori profesioniști;
  • Au fost elaborate un ghid și prospecte informaționale în română și rusă și distribuite către 500 de tineri cu dizabilități pe ambele maluri drept o sursă de informații accesibilă și utilă privind drepturile omului, mecanismele de protecție împotriva discriminării la locul de muncă și metodele de găsire a unui loc de muncă.