11.12.2019
151

Sprijin tinerilor vulnerabili din regiunea transnistreană în dezvoltarea socială și profesională a acestora

Sector: Social

Implementat de: Asociația ”Demos” din Edineț, în parteneriat cu Fundația de caritate ”Serdțe”, Bender și Asociația ”Moștenitorii”, Bălți

Buget: 25,972 €

Durata: noiembrie 2013 – noiembrie 2014

Descriere succintă: 21 de tineri dezavantajați (16 femei și 5 bărbați) au fost sprijiniți în integrarea lor socioprofesională: le-au fost dezvoltate deprinderile de viață prin intermediul activităților individuale și de grup, au fost elaborate 47 de acte juridice, au fost semnate 21 de acorduri de angajare în muncă, 2 copii ai beneficiarilor au fost plasați la creșă, 20 de ajutoare umanitare le-au fost oferite tinerilor.

  • A fost semnat un Memorandum de colaborare între administrația locală și ONG-ul ”Serdțe” pentru integrarea socială și profesională a tinerilor vulnerabili din Bender;
  • Au fost distribuite 1000 de materiale informaționale (un calendar de buzunar și un prospect) care ajută la identificarea beneficiarilor proiectului. Au fost desfășurate 2 conferințe de presă pe fiecare mal pentru sensibilizare cu privire la activitățile proiectului. Au fost produse și publicate 5 materiale de presă, precum și difuzate la radio și TV;
  • Au fost desfășurate 2 vizite de studiu și ateliere de lucru, dar și acțiuni de mentorat de către Demos pentru ”Serdțe” în domeniul prestării serviciilor sociale tinerilor vulnerabili. Specialiștii din Bender și-au dezvoltat competențele profesionale și au primit un set de instrumente de lucru;
  • Au fost organizate câte o vizită de studiu în Polonia și România pentru 10 specialiști de pe ambele maluri (2 bărbați, 8 femei) pentru dezvoltarea capacității și sporirea colaborării între OSC-uri și ALP-uri. Participanții au fost familiarizați cu experiența UE în cooperarea transfrontalieră pentru integrarea socială a tinerilor dezavantajați și modele de comunicare eficace între ONG-uri și APL-uri. Au apărut idei concrete de proiecte MPÎ, având drept scop îmbunătățirea vieții tinerilor vulnerabili de pe ambele maluri și promovarea abilitării și angajării în muncă;
  • Cel puțin 80% de beneficiari, sprijiniți de Serviciul de integrare socioprofesională din Benderau trăit adevărate istorii de succes, au relevat transformări umane și fizice: de la sărăcie la schimbarea statutului social – angajare în muncă, securitate umană, independență, abilitare;
  • Parteneriatul stabilit în cadrul proiectului în prezent este susținut în regiunea transnistreană de către Caritas.