11.12.2019
139

Sprijin copiilor din instituțiile rezidențiale ce urmează să fie educați în familii ca etapă de pregătire a reformei de dezinstituționalizare a copiilor în regiunea transnistreană

Sector: Social

Implementat de: Fondul de caritate ”Detstvo Detyam”, în parteneriat cu”Parteneriate pentru fiecare copil”, Chișinău, Autoritățile locale pentru protecția copilului din Tiraspol

Buget: 26,785 €

Durata: decembrie 2013 – decembrie 2014

Descriere succintă: Serviciile de îngrijire de tip familial și mentoratul copiilor au fost pentru prima dată implementate în regiunea transnistreană ca modalități alternative de educație și îngrijire a copiilor și au servit ca punct de plecare pentru implementarea reformei de dezinstituționalizare în regiunea transnistreană;

  • 25 de specialiști în protecția copilului, toate femei, au fost formați de specialiștii organizației ”Parteneriate pentru fiecare copil” în dezinstituționalizarea copiilor și evaluarea orfelinatelor. A fost organizat un curs de instruire comun de către specialiști din Kiev și Chișinău pentru 14 specialiști (toate femei) care, de 12 ani încoace, studiază această formă de îngrijire a copiilor orfani; 
  • 85 de copii (32 băieți, 53 fete) de la orfelinatul din Ciobruchi și 190 de copii (112 băieți și 88 de fete de la orfelinatul din Parcani au fost supuși evaluării psihologice pentru a stabili cea mai bună formă de educare și îngrijire pentru ei;
  • 10 specialiști din Tiraspol (administrația de facto și ONG-uri) au evaluat orfelinatele din Cioburci și Parcani sub îndrumarea specialiștilor de la ”Parteneriate pentru fiecare copil”. Constatările evaluărilor au fost făcute public la o conferință comună, desfășurată la Tiraspol, cu participarea a 74 de persoane (41 femei și 6 bărbați), societatea civilă și administrația de facto pentru protecția copilului;
  • 91 de familii biologice ai copiilor aflați în instituții de tip rezidențial din Parcani și Cioburci de asemenea au fost evaluate și s-a făcut o apreciere a condițiilor pentru a stabili dacă acestea sunt favorabile pentru plasarea copiilor în familiile biologice sau dacă se decide asupra unei alte forme de îngrijire, cum ar fi îngrijirea de tip familial, mentorat sau adopție;
  • Au fost organizate două vizite de schimb de experiență la Ungheni și Fălești pentru echipa de specialiști din Tiraspol care a vizitat centrele reformate pentru copiii în situații de risc sau cu dizabilități;
  • Constatările proiectului au fost incluse în Strategia administrației de facto cu privire la dezinstituționalizarea ce urmează să fie implementată în perioada 2015-2017. Acesta a îmbunătățit calitatea serviciilor oferite copiilor și se află pe calea cea dreaptă pentru îndeplinirea cerințelor reglementărilor internaționale în domeniul protecției copilului;
  • Proiectul, de asemenea, a contribuit la consolidarea relațiilor între instituțiile de facto pentru protecția copilului și societatea civilă prin semnarea unui memorandum de înțelegere pe termen mediu privind asistența în implementarea reformei de dezinstituționalizare.