06.12.2019
73

Revizuirea economică transnistreană: implicarea actorilor cointeresați de pe ambele maluri ale râului Nistru și discuții bazate pe dovezi despre situația economică din regiunea Transnistriei

Sector: Business

Implementat de: Centrul Analitic Independent Expert-Grup

Buget: 60,011 EUR

Durata: octombrie 2015 – octombrie 2016 

Beneficiari: direcți – 23 participanți la atelier, inclusiv 14 femei și 73 participanți la prezentarea de masă rotundă, inclusiv 23 femei. Beneficiari indirecți – circa 5000 persoane de pe ambele maluri, inclusiv OSC, mediul academic, sectorul privat și reprezentanții mass-media din regiunea Transnistriei și din restul țării, care sunt interesați în regiune. 

Descriere succintă: Realizarea unei cercetări economice și unei prognoze despre situația economică din regiunea Transnistriei și implicarea actorilor de pe ambele maluri ale râului Nistru în discuții în baza unor dovezi economice și statistice robuste  

Rezultate: 23 de experți economici din regiunea Transnistriei și-au îmbunătăți cunoștințele și capacitățile pentru promovarea elaborării de politici bazate pe dovezi; 73 de participanți de la masa rotundă și-au îmbunătățit cunoștințele, ceea ce le-a permis să utilizeze informația și instrumentele obținute în activitatea lor. Participanții au convenit să organizeze activități similare pe viitor, inclusiv în regiunea Transnistriei.

•Au fost publicate 3 Note Economice privind Transnistria și 1 Revizuire economică regională. Ambele publicații au fost distribuite pe larg și citate în mass-media;

•Au fost organizate un atelier privind statisticile și o masă rotundă privind analiza creșterii economice în regiunea Transnistriei cu scopul de a dezvolta capacitățile participanților în domeniul analizei și promovării de politici în baza dovezilor. La evenimente au participat 64 de reprezentanți ai corpului diplomatic, organizațiilor internaționale, guvernului și mediului academic.