09.12.2019
103

Renovarea policlinicii Dnestrovsc (malul stâng)

Sector: Social

Implementat de: proiect SCBM

Buget: 160,556 EUR

Durata: ianuarie 2016 – iulie 2016

Descriere succintă: de a promova încrederea și de a consolida cooperarea trans-riverană prin îmbunătățirea condițiilor atât pentru pacienți, cât și pentru personalul (total 72) policlinicii, cât și susținerea schimbului de experiență în domeniul serviciilor medicale.

Beneficiari: 15,072 (15,000  capacitatea anuală de pacienți și 72 personal, 7,868 femei și 7,204 bărbați)

Rezultate: lucrările realizate au inclus înlocuirea acoperișului și renovarea tuturor spațiilor publice. Policlinica dispune acum de un nou sistem de încălzire și rețele noi de electricitate, cât și un sistem renovat de aprovizionare cu apă și canalizare. Toaletele au fost reparate și echipate. Podeaua a fost renovată în toate birourile. Câteva săli specializate au fost renovate conform normelor și standardelor de siguranță și sanitare (cele de proceduri și teste). Secțiile de chirurgie, ginecologice și boli infecțioase au fost renovate totalmente. Combinând fondurile UE și SDC, un cabinet pentru vaccinări pentru noi-născuți și alți copii a fost creat. Realizările care merită să fie evidențiate:

– Condiții îmbunătățite pentru pacienți și personalul medical;

– Servicii medicale de calitate înaltă;

– Reducerea numărului de hazarduri în instituție cu privire la condițiile generale proaste și condițiile inadecvate;