09.12.2019
158

Renovarea Oficiului Medicilor de Familie și crearea secției de tratare în ambulator în satul Gura Bâcului (raionul Anenii Noi)

Sector: Social

Implementat de: Renovarea Oficiului Medicilor de Familie

Buget: 171,059 EUR

Durata: aprilie 2016 – decembrie 2016

Descriere succintă: de a consolida măsurile de dezvoltare a încrederii între populația din Gura Bâcului și Bicioc (malul stâng) prin oferirea unor servicii mai bune de asistență medicală

Beneficiari: 4483 (3600 populația din Gura Bâcului + 883 populația din Bicioc: 2331 femei și 2152 bărbați)

Rezultate: Lucrările realizate au inclus renovarea fațadei clădirii (izolarea termică) și înlocuirea acoperișului. Instituția a fost conectată la sistemul de gaz și la o cazangerie, care a fost construită și dotată cu boilere. Toate ușile și ferestrele au fost înlocuite și au fost construire veceuri înăuntru, care au fost conectate la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare. Sistemul de electricitate și cel de încălzire au fost renovate de rând cu ventilarea. Un spațiu menit pentru proceduri a fost creat de rând cu zona/ghișeul de înregistrare. În oficiul medical a fost inclus și un cabinet ginecologic și o sală de laborator/teste.

Realizările ce merită a fi menționate:

– Condiții îmbunătățite pentru asistență medicală și crearea secției de ambulator;

– calitate mai bună pentru serviciile de asistență medicală disponibile la nivel local;

– Număr sporit de beneficiari de pe malul stâng (satul Bicioc) care accesează servicii de la instituțiile de pe malul drept;