09.12.2019
161

Renovarea generală a centrului comunitar din satul Rașcov (malul stâng)

Sector: Social

Implementat de: Renovarea generală a centrului comunitar

Buget: 223,360 EUR

Durata: ianuarie 2016 – februarie 2017

Descriere succintă: de a îmbunătăți condițiile pentru activitățile socio-culturale din comunitate, promovând în același timp cooperarea trans-riverană prin evenimente culturale comune

Beneficiari: 2097 (populația satului: 1085 femei și 795 bărbați)

Rezultate: La momentul de aprobare a proiectului, centrul comunitar Rașcov nu funcționa din cauza multiplelor probleme tehnice. În baza unui concurs deschis, proiectul a fost aprobat pentru finanțare și un MdeÎ a fost semnat cu partenerii locali. Expertiza tehnică necesară și estimările tehnice relevante au fost realizate permițând implementarea proiectului fără piedici. A fost selectată o companie de construcții prin intermediul unui concurs deschis pentru a realiza lucrările. Acoperișul și fațada au fost renovate și toate rețelele externe au fost finalizate, cât și majoritatea lucrărilor pe interior, cum ar fi înlocuirea podelei, înlocuirea ușilor și ferestrelor, înlocuirea sistemelor electrice, de aprovizionare cu apă, canalizare și încălzire. Adițional au fost înlocuite și scaunele din sala mare de concerte. Au fost finalizate lucrările de finisare internă.

Realizările care merită a fi menționate:

 – peste 2000 de persoane de pe ambele maluri, în special din Rașcov și satele din vecinătate au beneficiat de un centru comunitar modern cu o capacitate totală de 600 de locuri;

– circa 20 de locuri de muncă temporare și 2 permanente au fost create;

– datorită condițiilor îmbunătățite, la moment centrul comunitar este utilizat ca o platformă pentru activități comune care-și propun drept scop să consolideze cooperarea trans-riverană și să sporească încrederea;

– reconstrucția centrului comunitar face ca comunitatea să fie mai atractivă din punct de vedere social, economic, turistic.