09.12.2019
160

Renovarea centrului pentru victimele traficului de ființe umane în Tiraspol (Regiunea TN)

Sector: Social

Implementat de: Renovarea centrului pentru victimele traficului de ființe umane

Buget: 197,640 EUR

Durata: ianuarie 2016 – septembrie 2017

Descriere succintă: de a renova o parte din clădire care anterior a fost utilizată ca spital pentru copii și de a o adapta pentru a găzdui Centrul pentru victimele traficului de ființe umane; crearea serviciilor specializate psihologice, sociale și juridice pentru beneficiarii centrului și preluarea expertizei relevante din partea organizațiilor similare de pe malul drept.

Beneficiari: 129 (120 persoane asistate pe parcursul anului și 9 angajați: 67 femei și 62 bărbați)

Rezultate: O companie de proiectare a fost selectate prin concurs deschis. A fost elaborată documentația proiectului tehnic și estimările necesare, care mai apoi au fost aprobate de instituțiile locale relevante. În baza documentației elaborate, proiectul a fost aprobat spre finanțare și un MdeÎ a fost semnat cu partenerii locali. Expertiza tehnică necesară și estimările tehnice relevante au fost realizate permițând implementarea proiectului fără piedici. A fost selectată o companie de construcții printr-un concurs deschis pentru a realiza lucrările. Au fost renovate acoperișul și fațada și au fost realizate toate rețelele externe. Încăperile au fost renovate cu un șir vast de lucrări interne, cum ar fi înlocuirea podelei, ușilor, ferestrelor, aprovizionarea cu apă și canalizare, sistemul de încălzire și electricitate. Dormitoarele, toaletele și baia au fost reparate pe deplin, mobilate și echipate în conformitate cu normele de siguranță și standardele sanitare (sala de proceduri și de teste). După lungi negocieri cu autoritățile locale și prestatorii de servicii publice de pe malul stâng, s-a construit un nou segment al liniei electrice, care a permis interconectarea clădirii renovate cu rețeaua electrică. 

Realizări care merită a fi menționate:

– Un adăpost funcțional pentru victimele violenței domestice sau a traficului de ființe umane – primul de tipul dat pe malul stâng;

– Condiții adecvate sunt oferite victimelor cu suportul personalului instruit, permițând oferirea de asistență juridică și psihologică pentru beneficiarii finali;

– Oportunități de transfer al expertizei și know-how-ului în domeniu din partea unor organizații similare de pe malul drept;