09.12.2019
103

Renovarea capitală a podului pe drumul Târgului din satul Hârbovăț (raionul Anenii Noi)

Sector: Social

Implementat de: autoritatea publică locală din satul Hârbovăț

Buget: 135,792 EUR

Durata: ianuarie 2016 – iulie 2016

Descriere succintă: sporirea cooperării și încrederii între satele Hârbovăț și Protegailovca (malul stâng) prin accesibilitate îmbunătățită și condiții rutiere sigure

Beneficiari: 8690 (5456 populația din Hârbovăț și 3234 populația din Protegailovca: 4466 femei și 4224 bărbați)

Rezultate: Un Acord de Grant a fost semnat cu autoritățile locale în decembrie 2015. Toate lucrările privind construcția podului au fost finalizate cu succes. Lucrările realizate au inclus demolarea deplină a podului anterior și curățirea albiei râului. Au fost procurate și asamblate noi elemente tubulare pentru construcția podului. Toate drumurile de acces spre râu au fost renovate și ajustate pentru schimbările ulterioare în altitudine (asfaltate). Semnele rutiere și marcajul de reglementare au fost plasate în spațiile relevante. Toate activitățile de reconstrucție au fost realizate cu succes.

Realizările care urmează să fie evidențiate:

– Siguranța rutieră îmbunătățită pentru localnicii de pe ambele maluri ale râului Nistru;

– a fost construită infrastructură modernă pentru a aduce beneficii cetățenilor de pe ambele maluri;

– a fost create condiții favorabile pentru stabilirea unei conexiuni de transport regulat între comunitățile de pe malul stâng și drept al Nistrului, precum și oportunități economice adiționale pentru satele din vecinătate;