09.12.2019
170

Reconstrucția sistemului de canalizare din sat (Speia, raionul Anenii Noi)

Sector: Social

Implementat de: Reconstrucția sistemului de canalizare

Buget: 180,225 EUR

Durata: octombrie 2016 – februarie 2017

Descriere succintă: De a îmbunătăți condițiile de trai pentru Speia și cetățenii din apropriere prin oferirea unui sistem renovat de canalizare (poluare redusă și servicii sociale de o calitate mai mare)

Beneficiari: 2097 (populația satului: 1085 femei și 795 bărbați)

Rezultate: Lucrările realizate au inclus conectarea grădiniței, clădirilor cu 5 etaje și a școlii la conducta principală a sistemului de canalizare. Au mai inclus construcția conductei de canalizare sub presiune între stația de pompare și stația de epurare. Stația de epurare a fost procurată și instalată. Reabilitarea spațiilor a fost finalizată în primul trimestru al 2017. Realizările care merită a fi menționate:

– Un sistem modern de aprovizionare cu apă și canalizare;

– Condiții de mediu îmbunătățite în sat și comunitățile dimprejur;

– Un management mai bun al apei și irosire redusă a acestei resurse în regiune;