14.11.2019
94

Reconstrucția ecologică a Rezervației naturale Iagorlâc

Sector: Mediu

Implementat de: ONG Eco-Tiras

Durata: august 2009 – februarie 2011

Parteneri: ONG-urile de mediu de pe ambele maluri ale Nistrului; populația locală din sate din jurul rezervației; Institutul de cercetări ecologice și resurse naturale de la Tiraspol; Academia de științe a Moldovei; comunitățile științifice din Moldova, inclusiv din stânga Nistrului.

Statut: Activitățile proiectului au fost finalizate. Raport prezentat pe 18 mai 2011. Raportul a fost evaluat pozitiv și aprobat. Realizarea proiectului: 100%.

Buget: 72 mii EUR

Descriere scurtă:

  • Conservarea biodiversității unice a Rezervației naturale ”Iagorlâc” în cadrul realizării inițiativei internaționale ”Numărarea inversă 2010” a Uniunii internaționale de conservare a naturii (IUCN), scopul căreia este stoparea pierderilor biodiversității în lume până în anul 2010.
  • Restaurarea comunităților vegetative autohtone.
  • Păstrarea diversității peștilor și crearea unor condiții mai bune pentru reproducerea speciilor autohtone de pește.
  • Sporirea nivelului de conștientizare și măsuri educaționale în rândurile sătenilor locali pentru implicarea acestora în conservarea biodiversității în rezervație.

Beneficiari: Oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului

Rezultate: Partenerul de implementare a identificat locurile specifice ce urmează a fi reconstruite, speciile de plante ce urmează a fi eradicate, a angajat specialiști pentru reconstrucție și eradicare și a pregătit planul de conservare a biodiversității.

Au avut loc câteva ședințe de coordonare și a fost actualizată informația de referință existentă.  Din cauza întârzierilor de implementare mai multe activități ale proiectului au fost mutate în primăvara 2010.  Principalul risc a fost că obiectivul inițial al proiectului de reconstrucție totală a biodiversității în rezervația naturală a fost prea ambițios, pentru că s-a stabilit că nu este nici fezabil, nici realist. Partenerul de implementare a fost ajutat de echipa de proiect PNUD să actualizeze scopurile, obiectivele și indicatorii și să evalueze un grafic fezabil pentru obținerea rezultatelor. Implicarea partenerilor în stânga Nistrului. Elaborarea unui plan de management pentru rezervație și lucru practic în teren. Consolidarea capacităților și sporirea nivelului de conștientizare