10.12.2019
130

Promovarea unui sistem de canalizare prietenos mediului în satul Bălăbănești, raionul Criuleni

Sector: Social

Implementat de: administrația locală din Bălăbănești, comitetul de implementare local   

Beneficiari: mai mult de 3600 de persoane din satul Bălăbănești, comunitățile vecine, autoritățile locale

Buget: 95,600 EUR                                                          

Durata: Septembrie 2012 – iulie 2013

Descriere succintă: Reconstrucția sistemului de canalizare și conectarea la stația de tratare a apelor existentă. Stația de tratare a apelor reziduale trebuie să fie conectată la mai multe instituții publice pentru a evita pagubele de mediu.

Rezultate: echipa proiectului a ajutat la crearea comitetului de implementare local, a negociat și a semnat acordul de grant cu comunitatea locală. Au fost estimate costurile construcției și a fost selectată compania de construcții în baza unei licitații publice. Mai mult de 2 km de țevi au fost înlocuite și a fost renovată stația de pompare. Reabilitarea sistemului de canalizare a fost finalizată în mai 2013 și este în prezent funcțional.