11.12.2019
145

Promovarea sistemului de aprovizionare cu apă prietenos mediului în satul Cioburciu, raionul Ștefan Vodă

Sector: Social

Implementat de: PNUD Moldova în parteneriat cu administrația locală a satuluiCioburciuși comitetul de implementare local 

Beneficiari: mai mult de 2800 de persoane din comunitatea locală, autoritățile locale

Buget: 123,900 EUR                                                        

Durata: august 2013 – decembrie 2014

Descriere succintă: Proiectul a avut scopul să sporească încrederea oamenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru prin reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă în satul Cioburciu. Extinderea sistemului de aprovizionare cu apă în partea de est a satului și asigurarea cu apă a 60% din gospodării și instituții sociale. Acest proiect a implicat colaborarea cu satul Cioburciu de pe partea stângă a râului Nistru și a contribuit astfel la consolidarea încrederii.

Rezultate: A fost elaborată documentația tehnică.A fost selectată o companie specializată în baza unei competiții deschise în septembrie 2013 pentru a efectua lucrările de reconstrucție. Mai mult de 5,7 km de țevi au fost instalate (aproximativ 60% din sistemul total) și a fost reconstruită o fântână arteziană; 255 de gospodării (mai mult de 650 de beneficiari) au obținut acces la aprovizionarea cu apă de calitate. Sistemul nou instalat permite oamenilor să aibă apă la un preț de 5 ori mai ieftin. Prețul curent al apei este de 10 lei pentru 1m3, în comparație cu 100 lei pentru 1 m3 de apă (rezervoare de apă la o distanță mai mare).Proiectul implementat a permis inițierea unui alt proiect – reconstrucția sistemului local de canalizare finanțat de Fondul Ecologic din Moldova.