11.12.2019
118

Promovarea serviciilor de îngrijire de tip familial în regiunea transnistreană

Sector: Social

Implementat de: Fondul de caritate ”Copilăria copiilor”, Tiraspol (Детство Детям), în parteneriat cu ONG-ul ”Parteneriate pentru fiecare copil” din Chișinău

Buget: 18,750 €

Durata: septembrie 2012 – septembrie 2013

Descriere succintă:

  • În regiunea transnistreană, pentru prima dată, a fost elaborat sistemul de îngrijire de tip familial, pavând calea reformei de descentralizare în domeniul protecției copiilor, în baza experienței și a practicilor bune de pe malul drept;
  • A fost creată autoritatea de tutelă și curatelă pentru a supraveghea reforma; metodologia elaborată în cadrul proiectului a servit drept stimulent pentru includerea de către autorități a mijloacelor bănești pentru 10 familii alternative în bugetul ”public” din 2014, precum și a fost semnat un acord de parteneriat între autoritatea socială și ONG, stabilind mecanismul de cooperare;
  • 20 de lucrători sociali și reprezentanți ai OSC au o înțelegere mai bună a practicilor de reformă de dezinstituționalizare și 10 reprezentanți ai autorităților de facto din Tiraspol au participat la 4 vizite de studiu la instituțiile sociale de pe malul drept;
  • 20 de copii au beneficiat de servicii de asistență; 3 copii au fost plasași în familii alternative; 58 de persoane au fost formate pentru a deveni părinți alternativi;
  • Sprijin public îmbunătățit pentru reformă ca rezultat al unei campanii de sensibilizare (prospecte, emisiuni radiofonice și televizate, precum și 11 reuniuni cu 300 de persoane).