image
18.11.2019
95

Promovarea măsurilor de susținere a încrederii prin managementul apei într-un mod prietenos mediului în satul Corjova, raionul Dubăsari

Sector: Social

Implementat de: Administrația publică a satului Corjova și comitetul local de implementare

Durata: Noiembrie 2013 – februarie 2014

Buget: 92.300 EUR

Descriere scurtă: Solicitarea a implicat:

  • Forarea și construcția unei noi fântâni arteziene
  • Reconstrucția a peste 1300 m de țevi de apă
  • Conectarea la aprovizionarea cu apă a 2 instituții sociale

Beneficiari: Peste 1000 persoane din satul Corjova și instituțiile sociale adiacente

Rezultate: Echipa proiectului a ajutat la constituirea comitetului local de implementare, a negociat și semnat Acordul de Grant cu comunitatea locală. A fost elaborată documentați de proiectare tehnică, de rând cu estimările de cost cu suportul Programului SPMÎ. Mai târziu o companie de construcții a fost selectată prin intermediul unei licitații publice pentru a realiza lucrările de reconstrucție. Drept rezultat al activităților realizate, s-a forat și construit o nouă fântână arteziană, peste 1300 m de conducte de apă au fost reconstruite și două instituții sociale au fost conectate – Azilul pentru persoanele în etate (400 persoane inclusiv personalul) și Centrul pentru reabilitarea persoanelor cu dizabilități mentale (461 persoane, inclusiv personalul). Adițional, 40 de gospodării au fost conectate la sistemul de aprovizionare cu apă. Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu apă a fost finalizată în decembrie 2014 și la moment este pe deplin operațional.