11.12.2019
91

Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii prin renovarea străzilor în satul Vasilievca, primăria Cocieri, raionul Dubăsari

Sector: Social

Implementat de: PNUD Moldova în parteneriat cu administrațiile locale din Cocieri și Vasilievca și comitetul de implementare local

Beneficiari: mai mult de 100 de persoane din satele Vasilievca și Cocieri și orașul Bender, satele vecine din zona de securitate, comunitatea locală

Buget: 66,150 EUR                                                                          

Durata: august 2013 – mai 2014

Descriere succintă: Renovarea străzilor principale din satul Vasilievca (1,250 de metri liniari). Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii prin îmbunătățirea atractivității localităților din zona de securitate în jurisdicția Republicii Moldova.

Rezultate: echipa proiectului a ajutat la crearea comitetului de implementare local, a negociat Memorandumul de Înțelegere cu primăria Cocieri. Au fost făcute estimările tehnice. Luând în considerație amplasarea izolată a satului Vasilievca și riscul de blocare a procesului de reconstrucție de autoritățile de facto din regiunea transnistreană, proiectul a fost implementat direct de PNUD. Lucrările de reconstrucție au fost finalizate în mai 2014.