10.12.2019
181

Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii prin reconstrucția casei de cultură în satul Coșnița, raionul Dubăsari

Sector: Social

Implementat de: Administrația raionului Dubăsari, comitetul de implementare local

Beneficiari direcți: mai mult de 6200 de persoane din Coșnița și satele din raionul Dubăsari și satele vecine din zona de securitate, comunitatea locală

Buget: 90,100 EUR

Durata: noiembrie 2012 – decembrie- aprilie 2014

Descriere succintă: Proiectului are scopul să consolideze încrederea oamenilor pe ambele maluri ale râului Nistru prin reconstrucția casei de cultură din satul Coșnița, raionul Dubăsari și să creeze condiții favorabile pentru colaborare dintre grupurile artistice de pe ambele maluri ale râului Nistru. Deoarece casa de cultură se afla într-o stare deplorabilă, s-a solicitat reconstrucția capitală a clădirii de către administrația raionului Dubăsari.

Rezultate: Echipa proiectului a ajutat la crearea unui comitet de implementare local, a negociat și a semnat Acordul de grant cu administrația raionului Dubăsari. Au fost estimate costurile construcției și a fost selectată compania de construcții în baza unei licitații publice. Reconstrucția a implicat înlocuirea acoperișului, ferestrelor și ușilor, lucrări interne și externe, etc.  Reconstrucția clădirii a fost finalizată în decembrie 2014 și este în prezent operațională oferindu-și serviciile locuitorilor de pe ambele maluri ale râului Nistru. O atenție specială s-a atras asigurării vizibilității rezultatelor proiectului. Inaugurarea oficială a casei de cultură din raionul Dubăsari a fost făcută în cadrul unui festival folcloric internațional „Nistrule, pe malul tau”. Au participat cincisprezece grupuri folclorice de pe ambele maluri ale râului Nistru, inclusiv din Ucraina. Evenimentul a fost mediatizat în numeroase programe și istorii la TV, interviuri, articole în ziare și comunicate la radio. Casa de cultură din Coșnița găzduiește Biroul Comun de Informare și Servicii (JISB), care a fost creat și este echipat în parteneriat cu UN Women și asistența din partea Uniunii Europene în cadrul proiectului UN Women „Îmbunătățirea Abilitării Economice a Femeilor în comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru în Republica Moldova”. Scopul acestei inițiative este să ofere asistență la abilitarea economică a femeilor și să îmbunătățească guvernarea locală prin sporirea accesului femeilor și bărbaților din zonele rurale la servicii publice și de informare în zona de securitate.