11.12.2019
85

Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii prin îmbunătățirea serviciilor de sănătate în satul Cocieri

Sector: Social

Implementat de: Administrația publicăCocieri și comitetul de implementare local 

Beneficiari: mai mult de 5,500 persoane din satele Cocieri, Roghi, Corjova, orașul Dubăsari, Vasilievca, Goiani.

Buget: 148,700 EUR

Durata: noiembrie 2013 – decembrie 2014

Descriere succintă: Satul Cocieri este amplasat pe malul stâng al râului Nistru. Populația satului este de  4,496 persoane, inclusiv 2,046 femei și 2,329 bărbați. Centrul medical oferă asistență la mai mult de 5,500 persoane, inclusiv 869 de persoane din localitățile vecine.

Rezultate: echipa proiectului a ajutat la crearea comitetului de implementare local, a negociat și a semnat acordul de grant cu comunitatea locală. Au fost estimate costurile de construcție și a fost selectată compania de construcții în baza unui tender public. Reconstrucția a fost finalizată în decembrie 2014.