11.12.2019
135

Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii prin dezvoltarea serviciilor de sănătate în satul Molovata Nouă

Sector: Social

Implementat de: administrația publică din Molovata Nouă și comitetul de implementare local

Beneficiari: mai mult de 4000 de oameni din Molovata Nouă și comunitățile vecine

Buget: 92,300 EUR

Durata: noiembrie 2014 – februarie 2015

Descriere succintă: satul Molovata este amplasat pe malul stâng al râului Nistru, în raionul Dubăsari. Populația satului este de 2,173 persoane (1113 femei și 1060 bărbați). Centrul Medicului de Familie din Molovata Nouă oferă asistență la mai mult de 4 000 beneficiari, inclusiv persoane din Roghi, Garmatkoe, Tibuleuca (regiunea transnistreană).

Rezultate: Centrul Medicilor de Familie a fost inițial amplasat într-o clădire veche care nu era adaptată pentru prestarea serviciilor medicale. Serviciile medicale erau prestate în condiții nesigure. Comitetul de implementare local a determinat această problemă drept una majoră de dezvoltare a satului și a prezentat o propunere către programul SCBM solicitând susținere la reconstrucția Centrului Medicului de Familie. Pentru reconstrucție s-a oferit o clădire mai mare – fosta sală de ceremonii din sat, care a fost construită 61 de ani în urmă. Luând în considerație că Centrul oferă servicii medicale persoanelor de pe ambele maluri ale râului Nistru, având un potențial semnificativ de consolidare a încrederii, propunerea proiectului a fost aprobată pentru finanțare de către Comitetul Programului SCBM. Echipa proiectului a ajutat la crearea comitetului de implementare local. Au fost efectuate planurile de design pentru Centrul viitor. A fost reconstruit acoperișul, au fost schimbate ferestrele și ușile, reparată fațada clădirii, au fost schimbate sistemele de aprovizionare cu apă și canalizare, de încălzire și aerisire, energie electrică și iluminare, rețeaua de gaze naturale, construcția canalului de scurgere, a fost procurată mobilă. În prezent, Centrul Medical este funcțional. Implementarea proiectului a îmbunătățit condițiile de tratare a locuitorilor din regiune și a sporit comunicarea și încrederea între persoanele de pe ambele maluri ale râului Nistru. Centrul Medical renovat face comunitatea mai atractivă din punct de vedere social și economic.