11.12.2019
105

Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii prin construcția unei piețe în satul Răscăieți

Sector: Social

Implementat de: administrația locală a satului Răscăieți și comitetul de implementare local

Beneficiari: mai mult de 5000 de persoane din satele Răscăieți, Purcari și Cioburciu (pe malul drept) și satele Slobozia, Hlinaia și Crasnoe pe malul stâng.

Buget: 92,000 EUR

Durata: noiembrie 2013 – decembrie 2014

Descriere succintă: satul Răscăieți, raionul Ștefan Vodă este amplasat pe malul drept al râului Nistru, la 135 km distanță de Chișinău și 45 km distanță de la Tiraspol. Populația satului este de 3,797 oameni (inclusiv 1576 femei, 1500 bărbați și 721 copii). Deoarece există doar un pod de acces peste Nistru în această localitate îndepărtată, proiectul a fost considerat relevant din cauza conexiunii satelor Răscăieți, Ștefan Vodă și Purcari (pe malul drept) cu Hlinaia, Crasnoe, Corotna, Dnestrovsk și Nezavertailovka (pe malul stâng). Oamenii de pe ambele maluri vor avea o piață să-și vândă produsele agricole și produsele lactate, îmbunătățind, astfel, măsurile de consolidare a încrederii.   

Rezultate: echipa proiectului a ajutat la crearea comitetului de implementare local, a negociat și a semnat acordul de grant cu comunitatea locală. Au fost efectuate estimările tehnice, a fost selectată o companie de construcții în baza unei licitații publice. Construcția a fost finalizată în decembrie 2014. Piața comunitară susține în prezent măsurile de consolidare a încrederii prin îmbunătățirea și extinderea comerțului oamenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru.