04.11.2019
141

Promovarea încrederii prin eliminarea pesticidelor învechite de pe malul stâng al Nistrului

Sector: Mediu

Implementat de: NGO Milieu Kontakt International (MKI)

Parteneri: ONG-uri de mediu din stânga Nistrului, autoritățile de mediu, specialiști în domeniul protecției mediului, oameni care locuiesc în preajma depozitelor de pesticide din stânga Nistrului, muncitori care au experiență de lucru cu chimicate periculoase și pesticide învechite, autorități locale.

Durata: august 2009 – septembrie 2010 (termenul a fost extins până la 11 noiembrie 2010)

Buget: 99 136 EUR

Statut: Activitățile au fost finalizate. Raportul final a fost prezentat pe data de 19.04.2011. În timpul examinării raportului final, au fost remarcate cheltuieli neautorizate, precum și cheltuieli care nu aveau legătură cu activitățile proiectului. Ca și consecință a evaluării, MKI a fost obligată să retunreze 6 245.91 EUR

Obiective:

  • Reducerea riscurilor comportate de pesticidele învechite pentru sănătatea umană și pentru mediu
  • Transferul cunoștințelor către resursele umane deja existente în stânga Nistrului pentru a crește capacitatea lor de analiză, evaluare a riscurilor și curățare a terenurilor la nivelul standardelor internaționale ale ONU
  • Contribuția semnificativă la soluționarea problemei pesticidelor învechite în stânga Nistrului prin dezvoltarea unei cooperări multilaterale pe ambele maluri ale râului
  • Organizarea unei campanii locale de diseminare a cunoștințelor, de conștientizare a riscurilor și de a oferi cetățenilor noi informații despre riscurile pesticidelor învechite

Beneficiari: Cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului

Rezultate:

  • O echipă de curățare a fost creată și antrenată să folosească inventarul, să utilizeze sistemul de management a stocurilor de pesticide FAO și să evalueze riscurile
  • 2 locații cu pesticide învechite au fost inventariate
  • A fost organizat un training pentru ONG-uri, în domeniul monitorizării și evaluării proiectelor tehnice
  • O vizită de studiu în Ucraina a fost organizată pentru instituții locale
  • Au avut loc două mese rotunde cu participarea reprezentanților autorităților locale și centrale, ONG-uri, reprezentanți ai mediului de afaceri și presă
  • Materiale informaționale au fost elaborate și distribuite beneficiarilor proiectului