11.12.2019
97

Promovarea colaborării transfrontaliere în muzică

Sector: Social

Implementat de: Centrul Colaborare și Parteneriat, în comun cu Filarmonica Națională “S. Lunchevici” din Chișinău, Palatul Republican din Tiraspol, Liceul ”M. Berezovschi” și Liceul de muzică ”C. Porumbescu” din Chișinău

Buget: 12,319 €

Durata: aprilie 2013 – aprilie 2014

Descriere succintă:

  • Peste 6.000 de beneficiari de pe ambele maluri ale râului (Tiraspol, Chișinău, Râbnița și Bender), în calitate de audiență la concerte, s-au bucurat de muzică clasică și dans. Audiențele a 10 concerte comune au fost compuse din studenți și familiile lor, învățătorii și reprezentanții instituțiilor de învățământ și culturale de pe ambele maluri, precum și membrii comunității internaționale;
  • Circa 850 de persoane din numărul total al audiențelor au fost copii și tineri din Chișinău și 800 din regiunea transnistreană care s-au bucurat de performanțele compozitorilor clasici europeni;
  • În cadrul a 10 concerte comune au interpretat 145 de copii și tineri talentați, 20 de învățători de muzică și 120 de muzicieni profesioniști din Chișinău și regiunea transnistreană;
  • 25 de instituții culturale și-au restabilit relațiile și au semnat 10 acorduri de parteneriat pentru a colabora în continuare și a sprijini tinerii lideri din domeniul culturii și cel artistic.