11.12.2019
125

Prevenirea stigmatizării și discriminării persoanelor cu dizabilități în școlile de pe ambele maluri ale râului Nistru

Sector: Social

Implementat de: Asociația Keystone Human Services International Moldova, în parteneriat cu ONG-ul ”Interacțiune”, Tiraspol

Bugetul: 25,652 €

Durata: noiembrie 2013 – noiembrie 2014

Descriere succintă: 20 de persoane (14 fete și 4 băieți) au urmat un curs de instruire de 8 zile și au devenit actori ai Teatrului Social – o nouă metodă participativă, folosită pentru soluționarea problemelor sociale. Tinerii actori (voluntari) au jucat în două spectacole (în română și în rusă) în 10 școli din zona de securitate, inclusiv în cele renovate de proiectul SMPÎ și au încurajat elevii să fie mai toleranți față de persoanele cu dizabilități și să înceteze discriminarea.

  • La spectacolele școlare prima dată au participat 524 de elevi și 43 de învățători (din numărul total de persoane, 60% au fost fete și 40% – băieți). Elevii și învățătorii au propus soluții pentru încetarea discriminării și și-au jucat soluțiile pe scenă. În timpul spectacolelor sociale au fost distribuite 400 de prospecte cu explicații a ceea ce este dizabilitatea și cum de comunicat mai bine cu persoanele cu dizabilități;
  • A fost organizată o masă rotundă la care au fost prezentate rezultatele spectacolelor, dar și cele mai bune practici și lecții învățate. Învățătorii au avut posibilitatea să facă schimb de experiență în domeniul educației incluzive. Potrivit remarcilor învățătorilor, după spectacole, elevii au devenit mai toleranți, mai puțin agresivi și mai atenți la necesitățile colegilor lor cu dizabilități sau necesități educaționale speciale. În același timp, învățătorii și-au observat propriile greșeli comise față de persoanele cu dizabilități și au decis să-și schimbe comportamentul;
  • 53 de voluntari/actori ai teatrului social de pe ambele maluri ale Nistrului au făcut schimb de experiență, au identificat atât aspectele pozitive, cât și cele negative ale spectacolelor, au oferit recomandări, au împărtășit viziuni, au participat la un curs de instruire comun la Chișinău, au vizitat Muzeul Național de Etnografie și un spectacol de teatru clasic, astfel contribuind la consolidarea încrederii;
  • Indiferent de limbă, naționalitate, convingeri politice, tineretul de pe ambele maluri ale Nistrului au folosit aceeași limbă – Teatrul Social – și s-au înțeles reciproc. În afară de aceasta, voluntarii împreună le-au ajutat tinerilor să fortifice o societate mai bună și mai tolerantă.