11.12.2019
120

Participarea femeilor din zonele rurale de pe ambele maluri ale râului Nistru în viața publică a propriilor comunități

Sector: Social

Implementat de: Centrul CONTACT, în parteneriat cu Institutul Independent de Drept și Societate Civilă din Tiraspol și Gospoja din Tiraspol

Buget: 36.983 €

Durata: aprilie 2013 – aprilie 2014

Descriere succintă: 33 de femei de pe ambele maluri și-au îmbunătățit abilitățile de organizare comunitară în cadrul a 3 instruiri în managementul proiectelor, mobilizarea comunitară, femeile lideri și participarea la procesul de luare a deciziilor;

  • 10 femei din comunitățile rurale din Transnistria au obținut experiență practică în cadrul unui program de stagiu de o săptămână la ONG-uri notorii de pe malul drept;
  • Au fost implementate 9 proiecte comune de scară mică, în valoare de până la 1000 de dolari SUA fiecare, având drept scop soluționarea problemelor comunitare în zona de securitate și în regiunea transnistreană în domeniul social, educația comunitară, sănătate, cultură, sport, mediul înconjurător, accesul la informație etc.;
  • A fost elaborat un raport analitic privind situația femeilor și participarea acestora în comunitățile rurale de pe ambele maluri, care a fost făcut public pe ambele maluri. A fost produs un film despre participarea femeilor din zonele rurale și rezultatele proiectelor de scară mică pe ambele maluri.