06.12.2019
169

Parteneriat trans-riveran privind cercetarea marketing

Sector: Social

Implementat de: Camera de Comerț și Industrie Moldo-Franceze și Camera de Comerț și Industrie din Tiraspol

Buget: 48,594 EUR

Durata: august 2016 – octombrie 2017

Beneficiari: Direcți -23 reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie din Tiraspol și CCI Moldo-Franceze, 7 angajați ai Magenta Consulting, 50 membri ai ambelor Camere de Comerț. Beneficiari indirecți – 80 exportatori de pe malul drept, 50 exportatori de pe malul stâng.

Rezultate: Membrii platformei conlucrează împreună pentru a oferi servicii comune de cercetare marketing pentru consumatorii de pe ambele maluri, asigurând dezvoltarea nivelului de încredere prin colaborare continuă pentru proiecte noi. Ambele organizații și-au îmbunătățit abilitățile și și-au dezvoltat portofoliile de servicii. Cooperarea creată între cele două CCI va asigura durabilitatea ulterioară datorită cererii comune de servicii de cercetări comune marketing pe ambele maluri.

  • 10 sesiuni de instruire organizate;
  • Au fost realizate 2 studii pilot privind preferințele consumatorilor și publicitatea;
  • Pentru a automatiza analiza datelor în studiul pilot și pe viitor a fost procurat soft-ul IBM SPSS Statistics Standard.
  • La finele realizării proiectului a fost semnate 4 contracte pentru oferirea serviciilor de cercetare marketing pentru a analiza nivelul de satisfacție al consumatorilor, concurenților, clienților și cota pe piață.