15.11.2019
112

Parteneriat pentru dezvoltare locală între cele două maluri ale Râului Nistru prin intermediul încrederii, acțiunilor comunitare și atitudinii pro-active

Sector: Social

Implementat de: Agenția de Dezvoltare Regională “HABITAT”

Durata: Ianuarie – iulie 2011. Termenul proiectului a fost extins până-n 30 noiembrie 2011 prin amendamentul nr. 1 la AG din 26.10.2011.

Buget: 45.812 USD

Parteneri: APL din satele Beloci și Molochișul Mare din raionul Râbnița

  • Un sistem funcțional de educație în domeniul afacerilor a fost creat în regiunea Transnistriei – Școala de Afaceri cu 3 filiale în orașele Tiraspol, Bender și Râbnița;
  • Un total de 885 persoane, inclusiv 425 de antreprenori femei și antreprenori începători, managementul de vârf și cel mediu, antreprenori din sectorul agrar, reprezentanți ai administrației locale din regiunea Transnistriei și-au perfecționat abilitățile și înțelegerea metodelor moderne de business drept rezultat al orelor Școlii de Business la care au participat. Orele au fost predate de profesori de pe ambele maluri;

Statut: Finalizat. Realizarea proiectului – 56%.

Descriere scurtă:

– De a spori nivelul de încredere între ambele maluri alei râului, prin abordarea problemelor sociale comune, stimularea parteneriatelor și implicarea cetățenilor în procesele de dezvoltare ale comunității în satele Molochişul Mare şi Beloci din raionul Râbnița.

– De a repara ambulatorul și de a-l conecta la rețeaua de gaz în satul Molochisul Mare;

– De a repara ambulatorul în satul Beloci; – De a identifica și instrui liderii locali și alte resurse umane, care vor putea să se gândească și să construiască viitorul satelor Molochișul Mare și Beloci din raionul Râbnița

Beneficiari: 4200 populație în satele Beloci și Molochisul Mare din raionul Râbnița

Rezultate: A fost sporită inițiativa antreprenorială din regiunea Transnistriei prin deschiderea noilor afaceri, corelate cu trei campanii de promovare a educației în domeniul afacerilor și culturii antreprenoriale, cât și a modelelor de rol a femeilor. În 2013, cu 9500 mai multe patente individuale au fost emise în comparație cu perioada similară din 2012