14.11.2019
112

Transferul celor mai bune practici de lucru cu copii cu dizabilități între ONG-uri de pe cele două maluri ale Nistrului

Sector: Social

Implementat de: ONG Caritas

Parteneri: ONG “Alyie Parusa” în Dubăsari; ONG “Dobroe serdtse” în Bender; copii cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului și părinții lor

Durata: noiembrie 2009 – februarie 2011

Buget: 75000 EUR

Statut: Activitățile proiectului au fost finalizate. Raportul final a fost prezentat pe 04 iulie 2011. Raportul a fost evaluat pozitiv și aprobat. Realizarea proiectului: 100 %.

Descriere scurtă:

⦁ Consolidarea capacităților și abilităților personalului, care lucrează cu copiii cu dizabilități din organizațiile partenere din stânga Nistrului.
⦁ Asigurarea reabilitării multifuncționale pentru copii cu dizabilități prin abordare individuală (îngrijiri și activități educaționale la domiciliu; extinderea serviciilor oferite de centre de reabilitare transnistrene; sporirea nivelului de conștientizare a publicului privind familiile cu copii cu nevoi speciale);
⦁ Formarea relațiilor de încredere și stabilirea parteneriatelor între organizații, care lucrează cu copiii cu abilități limitate de pe ambele maluri.
⦁ Facilitarea accesului la informație și resurse pentru familiile cu copii cu nevoi speciale din stânga Nistrului.

Beneficiari: Copii cu dizabilități în Bender.

Rezultate: 62 de copii cu diferite afecțiuni ale sistemului nervos central din Sângerei, Dubăsari și Bender beneficiază de un program medical și social de reabilitare adaptat individual, care include de asemenea vizite la domiciliu și consultații sau recomandări pentru părinți; familiilor lor li s-a oferit posibilitatea să consulte un logoped, psiholog, kinetoterapeut și un asistent social.

  • 8 specialiști, membri ai organizațiilor partenere în Bender și Dubăsari (logopezi, psihologi, kinetoterapeuți și asistenți sociali) și-au îmbunătățit abilitățile profesionale și s-au echipat cu materiale și modele necesare pentru lucrul cu copiii cu dizabilități.
  • La Bender a fost deschis, renovat, mobilat, asigurat cu echipament de oficiu și materiale didactice un centru de resurse pentru copii cu dizabilități ;
  • organizația partener din Dubăsari a fost asigurată cu echipament pentru instruire (imprimantă, laptop și proiector); materiale didactice și un set de mobilă – masă și scaune.