10.12.2019
98

Organizarea vizitelor de studiu și a unei mese rotunde pentru companii beneficiare din Moldova și regiunea Transnistreană

Sector: Social

Implementat de: „DC Vision” (Republica Cehă)

Parteneri: „Small Business Solutions”(Chișinău, Moldova), “Capital Consulting Company LTD”(Tiraspol, Moldova)

Durata: decembrie 2010 – iunie 2011

Buget: 62,000 EUR

Beneficiari: 48 de companii de pe ambele maluri ale râului, prestatori de servicii de sprijin pentru afaceri, manageri din sectorul textil și vestimentație, fructe și legume din Moldova și regiunea Transnistreană

Descriere succintă: Compania Cehă DC Vision a implementat o serie de activități cu scopul de a susține dezvoltarea economică și de afaceri a sectorului privat pe ambele maluri ale râului Nistru. Aceasta a presupus restabilirea legăturilor economice, îmbunătățind confidența între companii și majorând capacitățile de acces la piața UE. Proiectul a organizat o masă rotundă și trei vizite de studiu/misiuni de afaceri în noile state membre ale UE: Polonia, Republica Cehă și Slovacia pentru trei sectoare: textile și vestimentație, servicii de susținere în afaceri & IT și agro-business.

Rezultate: o vizită de trei zile în Polonia a fost organizată pentru 15 companii textile și de vestimentație din Moldova, inclusiv 10 din Transnistria. Beneficiarii au inițiat o cooperare de afaceri cu companiile poloneze, au învățat din experiența poloneză de îmbunătățire a modelelor de business; au observat industria textilă și de vestimentație; au înțeles lucrul asociațiilor din sector și rolul lor în industrie, precum și au creat o bază pentru proiectele comune, contracte și parteneriate viitoare. Vizita de trei zile în Republica Cehă a fost organizată pentru prestatorii de servicii de asistență în afaceri din 17 companii din Moldova, inclusiv 12 companii din Transnistria. Ei au învățat despre modelele de afaceri ale prestatorilor de servicii IT/software și externalizarea proceselor Business; au învățat despre conceptul de cluster și despre operatorii lanțului de valoare în educație, dezvoltare, incubare, cooperare, etc.; au inițiat o cooperare de afaceri între companiile moldovenești și cehe în domeniu; s-au familiarizat cu politicile de dezvoltare ale ÎMM, operatorii și strategiile; au învățat despre bunele practici cehe de atragere a investițiilor străine directe în sectorul IT și cum acesta a schimbat modelul de afaceri și stilul de management. Vizita în Slovacia a fost organizată pentru 16 companii de agro-procesare (cu un accent pe fructele și legumele uscate și înghețate și unele produse de nișă). Beneficiarii au stabilit o cooperare de afaceri între companiile slovace și moldovenești cu scopul de a exporta grupuri selectate de produse pe piața Slovaciei; ei au efectuat investigarea pieței prin vizite la companiile locale, întâlniri cu părțile interesate din sector (de ex., asociații, etc.), au vizitat magazine, întâlniri B2B; au înțeles rutele de intrare pe piață, lanțul de distribuție pentru grupurile selectate de produse; au creat baza pentru o cooperare viitoare (de ex., contracte de export, proiecte comune, parteneriate).