09.12.2019
93

Organizarea unui seminar privind sondajele statistice în gospodăriile casnice drept principalul instrument de colectare a datelor pentru statistici sociale (Tiraspol)

Implementat de: PNUD Moldova cu suport din partea experților din Centrul Regional de la Istanbul 

Sector: Social

Buget: 7,897 EUR

Durata: decembrie 2016 – decembrie 2017 

Descriere succintă: Familiarizarea participanților cu conceptul și metodologia sondajelor în gospodăriile casnice, avantajele acestora, cât și cele mai bune practici internaționale și experiențe privind producerea statisticilor sociale

Beneficiari: 12 statisticieni din serviciul statistic din Tiraspol, Bender și 5 raioane, 4 specialiști de la autoritatea de-facto pentru protecție socială din Tiraspol și 4 specialiști de la banca centrală de-facto, 4 lectori de la Universitatea T. Șevcenco

Rezultate: Cei instruiți și-au îmbunătățit abilitățile și s-au familiarizat cu conceptele și definițiile internaționale privind sondajele statistice în gospodăriile casnice, care lipsesc pe malul stâng. Sesiunile au fost însoțite de activități practice și exerciții cu privire la identificarea necesităților de statistici sociale, evaluarea surselor disponibile de date, designul eșantionului, planificarea unui sondaj și a resurselor necesare.