image
16.11.2019
87

Organizarea unor sesiuni specializate și mese rotunde tematice pentru oamenii de afaceri de pe ambele maluri ale Râului Nistru

Sector: Business

Implementat de: “Centrul pentru studii strategice și reforme” (CISR, Moldova)

Durata: Decembrie 2010 – Octombrie 2011

Buget: 70.000 EUR

Partneri : “Biroul mediatorului de cercetări politice” (regiunea transnistreană, Moldova), Dl. Denis Matveev, partener internațional

Statut: Activitățile proiectului s-au finalizat. Raportul final prezentat pe 04 iulie 2011. Raportul a fost evaluat pozitiv și aprobat. Realizarea proiectului 100 %

Descriere scurtă:

  • negocierile ALSAC și noile oportunități oferite de piața unică a UE pentru afacerile de pe ambele maluri; obstacolele și provocările care trebuie să fie abordate; reformele ce necesită a fi implementate drept parte din procesul de liberalizarea a comerțului cu UE; ședințe sectoriale (agricultura, industria vinului, industria alimentată, industria textilelor etc.) cu privire la probleme și oportunități, cât și problemele ce țin de accesul la piețele UE;
  • Sistemele UE de calitate a produselor și implementarea acestora în Moldova / regiunea transnistreană; siguranța produselor, sisteme, reglementări vamale și cele legale; schimbările care vor fi necesare, oportunitățile pentru dezvoltarea afacerilor;
  • Accesul la micro-finanțare pentru ÎMM-urile din Moldova cât și discuții despre oportunitățile pentru un astfel de acces pentru afacerile originare din regiunea TN; oportunitățile de finanțare pentru afacerilor din Transnistria și problemele bancare; dezvoltarea afacerilor mici și domenii conexe;
  • Consolidarea informării / conștientizării despre oportunitățile existente în cadrul PEV, programe educaționale și științifice, care ar putea oferi beneficii întregii populații a Moldovei, inclusiv din regiunea Transnistriei.

Beneficiari: Comunitatea business de pe ambele maluri, proprietarii ÎMM-urilor existente și directorii executivi ai companiilor mari de pe ambele maluri ale râului, elaboratorii de politici economice din Moldova și Transnistria, experți economici și sectoriali, cercetători de pe ambele maluri, membrii ai Grupului de dezvoltare a încrederii pentru probleme economice, rezidenții de pe ambele maluri ale râului.

Rezultate: 5 sesiunii specializate și mese rotunde tematice au fost organizate în Odessa (2), Chișinău, Tiraspol și satul Merenești, raionul Bender. La aceste evenimente au participat persoane din domeniul afacerilor de pe ambele maluri ale râului Nistru, profesioniști din domeniul politicilor, factorii de decizie, experți din sectoarele relevante (economic/bancar/financiar), cercetători și analiști din aceste sectoare, reprezentanți ai grupurile de lucru privind măsurile de dezvoltare a încrederii, reprezentanți ai instituțiilor relevante UE (DG Comerț), asociațiile comerciale, centre analitice, cât și alți actori.