09.12.2019
95

Organizarea seminarelor privind software pentru analiza datelor statistice

Implementat de: PNUD Moldova 

Sector: Social

Buget: 5,617 EUR

Durata: decembrie 2016 – decembrie 2017

Descriere succintă: Îmbunătățirea abilităților statisticienilor de pe ambele maluri de a opera cu instrumentele de procesare a datelor.

Beneficiari: 22 statisticieni din serviciul statistic de pe ambele maluri

Status: instruire realizată

Rezultate: două cursuri realizate privind utilizarea instrumentelor specializate de procesare a datelor. Cursurile au contribuit la dezvoltarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice privind utilizarea software pentru analiza datelor.