10.12.2019
97

Oferirea serviciilor de susținere și dezvoltare a afacerilor în Moldova și regiunea Transnistreană: vizite de studiu

Sector: Business

Implementat de: Camera de Comerț și Industrie din Moldovaîn parteneriat cu Serviciul Intereconom, Râbnița, Transnistria

Buget: 106,300 €

Durata: iulie 2012 – aprilie 2013

Beneficiari: 60 participanți la vizite de studiu, inclusiv 11 femei

Rezultate: 60 de ÎMM, 31 în regiunea Transnistreană

  • 60 de antreprenori (29 de pe malul drept și 31 de pe malul stâng, 11 femei) și-au îmbunătățit abilitățile și înțelegerea metodelor mai efective de afaceri în domeniul agriculturii, turismului rural, industriile produselor alimentare și a vinului, construcției, tehnologiilor, eficienței energetice și energiei regenerabile în rezultatul a 3 vizite de studiu în Polonia, Austria și Germania;
  • 52 de parteneriate au fost negociate în rezultatul vizitelor (inclusiv transferul de echipament, contracte), cel puțin 15 parteneriate de afaceri dintre maluri au fost formate;
  • S-au făcut schimburi multiple de afaceri dintre malurile râului în 2003, inclusiv 23 de întâlniri și mese rotunde ce au discutat oportunitățile de cooperare, probleme legate de comerțul cu UE, schimbul de bune practici, etc., 10 sesiuni de parteneriat în afacere au fost efectuate în cadrul vizitelor de studiu, 25 de vizite pe teren, 180 de întâlniri individuale B2B, 25 ședințe sectoriale între companiile de pe ambele maluri și părțile interesate ale UE;
  • Durabilitatea: Camera de Comerț din Moldova are ca rezultat un număr mai mare de membri din regiunea Transnistreană; aceasta utilizează permanent metodele dobândite pe parcursul implementării acestui proiect de matchmaking.