06.12.2019
98

Instruiri pentru AB și OSC de pe ambele maluri ale râului Nistru pentru a susține inițiativele comune de dezvoltare

Sector: Business

Implementat de: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională din regiunea Transnistriei (ARDT)

Buget: 9,314 EUR

Durata: februarie 2016 – aprilie 2016

Beneficiari: Direcți – 55 solicitanți pentru parteneriate trans-riverane. Indirecți – Asociațiile de Business și ONG-uri de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Rezultate: Pe parcursul instruirilor au fost stabilire noi conexiuni și parteneriate, facilitând proiecte comune pe viitor. 55 de participanți (27 de pe malul stâng) au participat la două cursuri de instruire privind dezvoltarea parteneriatelor și elaborarea proiectelor. Participanții au aflat despre beneficiile unor activități comune și modalitatea de a asigura angajamentul.