09.12.2019
108

Înlocuirea ferestrelor, reparația acoperișului, cantinei/sălii de festivități în școala medie generală din satul Glinoe (malul stâng)

Sector: Social

Implementat de: Școala generală de învățământ din satul Glinoe (malul stâng)

Buget: 131,559 EUR

Durata: ianuarie 2016 – septembrie 2016

Descriere succintă: consolidarea colaborării trans-riverane prin condiții mai bune de studiu în școala generală din satul Glinoe

Beneficiari: 750 (250 elevi +500 părinți): 380 femei și 370 bărbați

Rezultate: lucrările realizate au inclus renovarea capitală a unității unde sunt localizate sala sportivă și sala de festivități (utilizată și ca cantină). Acoperișul clădirii a fost înlocuit. Fațada și lucrările de finisare exterioară au fost realizate pentru întreaga clădire. Curtea internă a școlii a fost pavată. Toate rețelele electrice și de încălzire au fost înlocuite. Sala sportivă a fost conectată la sursa de apă caldă și au fost instalate dușuri. Bucătăria (pentru cantină) a fost renovată și ferestrele și ușile vechi au fost înlocuite în întreg edificiu.

Realizări ce merită a fi evidențiate:

– Condiții de studiu îmbunătățite pentru elevii care frecventează instituția și pentru personalul angajat;

– Eficiență energetică mai buna, ceea ce duce la economii în bugetul instituției;

– Standarde îmbunătățite pentru procesul educațional, ceea ce va atrage mai mulți beneficiari;

Achievements to be emphasized:

– Improved learning conditions for pupils attending the institution and hired staff;

-Overall better energy efficiency leading to institutional budget savings;

-Improved standards for educational processes attract more beneficiaries;