13.11.2019
112

Îmbunătățirea gestionării deșeurilor municipale solide în Slobozia, malul stâng al Nistrului, Moldova

Sector: Mediu

Implementat de: Centrul regional de mediu (CRM) Moldova

Partneri: ONG “Ecospectrum” din regiunea Transnistreană;  origanizațiile teritoriale ale Mișcării ecologiste din Moldova; populația locală; autoritățile locale în Slobozia (primăria și departamentele specializate) în parteneriat cu primăria Fălești; departamente specializate din aceste raioane

Durata: August 2009 – Februarie 2011

Buget: 100 mii EUR

Statut: Activitățile proiectului au fost finalizate. Raportul final a fost prezentat pe 23 mai 2011. Raportul a fost evaluat și aprobat. Realizarea proiectului: 99 %. 1105 EUR au fost raportate ca fonduri nefolosite și au fost restituite PNUD.

Descriere scurta:

  • Promovarea și organizarea unui sistem de colectare separată a sticlei, sticlelor din PET și hârtiei.
  • Construcția a 20 de platforme noi pentru colectarea deșeurilor solide și producerea a 60 de containere noi;
  • Sporirea nivelului de conștientizare de către public a necesității și modalităților de colectare separată a hârtiei, sticlei și sticlelor din PET, elaborarea recomandărilor privind colectarea bălegarului în condiții casnice.
  • Crearea de parteneriate între autoritățile locale și raionale din Slobozia și alte raioane ale Moldovei.

Beneficiari: 20000 de locuitori ai Sloboziei

Rezultate:

  • A fost creat un sistem de platforme și containere pentru sistemul de gestionare a deșeurilor.
  • Au fost produse 60 de containere pentru colectarea deșeurilor municipale solide;
  • au fost construite 18 platforme pentru containere;
  • A fost achiziționat și livrat în regiunea Transnistreană un camion special pentru colectarea și transportarea deșeurilor solide.
  • 19 ședințe de lucru privind gestionarea deșeurilor solide au avut loc în Transnistria, rezultând în aprobarea planului de management al gestionării deșeurilor solide în orașul Slobozia, regiunea Transnistreană.
  • În raionul Slobozia s-au desfășurat 16 seminare informative privind importanța colectării separate a deșeurilor municipale solide, cu participarea primarilor, reprezentanților serviciilor comunale, ONG-urilor și elevilor.