09.12.2019
90

Îmbunătățirea serviciilor educaționale, socio-culturale și sportive oferite de complexul din satul Varnița (raionul Anenii Noi)

Sector: Social

Implementat de: Îmbunătățirea serviciilor educaționale

Buget: 162,184 EUR

Durata: ianuarie 2016 – iunie 2016

Descriere succintă: crearea condițiilor optime pentru buna funcționarea a complexului educațional, socio-cultural și sportiv din satul Varnița, ceea ce duce la un număr în creștere de inițiative de colaborare trans-riverană și evenimente și activități tematice comune

Beneficiari: 2365 (copii, părinți și personal, 1170 femei și 1193 bărbați)

Rezultate: lucrările executate au inclus pavarea câmpului de baschet, crearea pistelor pentru alergări, cât și crearea și echiparea unei zone de fitness (cu unități pentru exersare). Pentru școală a fost construit un câmp mic de baschet. Interiorul și exteriorul centrului Asclepio au fost renovate completamente. Toate sistemele de încălzire și cele electrice au fost înlocuite. Adițional, toate ferestrele au fost renovate, au fost construite gardurile pentru școală și grădiniță (pentru a separa școala de drum și alte proprietăți private). 

Realizările care merită a fi evidențiate:

– peste 5000 de beneficiari din sat și comunitățile dimprejur vor dispune de acces la sală de sport și casă de cultură moderne;

– copiii din familii social vulnerabile au obținut acces la activități extra-curriculare;

– persoanele în etate dispun de spațiu pentru a se întâlni și celebra sărbătorile culturale – activități care de altfel n-au fost disponibile în comunitate.