15.11.2019
144

Îmbunătățirea programului de predare a drepturilor copiilor în cadrul centrelor de zi pentru tinerii și copiii din stânga Nistrului

Sector: Social

Implementat de: PA „INTECO”; partener: Caritas

Durata: Decembrie 2010 – iunie 2011.

Buget: 25.820 USD

Parteneri: ONG “Alyie Parusa” din Dubăsari; ONG “Dobroe serdtse” din Bender; copii cu dezabilități din regiunea TN și Moldova și părinții lor

Statut: Finalizat. Realizare – 100%. Proiectul a fost finalizat, rapoartele au fost prezentate și aprobate în august 2011. Toate activitățile au fost realizate în conformitate cu documentul proiectului și planul inițial de activitate. Proiectul a fost evaluat pozitiv conform rezultatelor prevăzute inițial, cât și capacitatea temeinică a beneficiarului de grant de a implementa proiecte/granturi

Descriere scurtă: De a promova drepturile copiilor în stânga Nistrului într-o modalitate prietenoasă copiilor; De a consolida capacitățile a 5 centre de zi pentru copii și tineri în situație de risc prin instruirea a 15 educatori în predarea drepturilor copiilor într-o modalitate prietenoasă copiilor și echiparea centrelor cu instrumentele și materialele necesare pentru predarea și promovarea drepturilor copiilor; De a spori nivelul de cunoștințe a circa 120 de copii în situație de risc din regiune despre drepturile lor; De a spori nivelul de conștientizare publică în regiune cu privire la importanța cunoașterii și promovării drepturilor copiilor.

Beneficiari: 120 de copii și 15 educatori din stânga Nistrului; copii și tineri în situație de risc, beneficiari ai celor cinci centre de zi de pe malul stâng al râului Nistru

Rezultate:

  • 5 centre de zi pentru copii în situație de risc din stânga Nistrului echipați cu un set de materiale necesare pentru predarea drepturilor copiilor într-un mod prietenos copiilor (100 exemplare de CDC (versiune prietenoasă), 10 exemplare ale Ghidului Educatorului adaptat, 20 exemplare ale filmului de instruire „Cunoașteți drepturile” tradus în rusă, și „cutia magică” – un set de jucării și alte obiecte menite pentru predare prin joc);
  • 15 educatori din cinci centre pentru copiii în situație de risc de pe malul stâng al râului Nistru cu cunoștințe și abilități îmbunătățite în aplicarea metodelor prietenoase copiilor pentru promovarea drepturilor copiilor;
  • 120 copii din stânga Nistrului cunosc despre Convenția privind Drepturile Copiilor și metodele de revendicare a drepturilor lor;
  • 120 copii care promovează drepturile copiilor prin intermediul a 5 expoziții foto și 5 expoziții de desene organizate în cadrul a 5 centre de zi din stânga Nistrului care participă în proiect – Tiraspol, Bender, Râbnița, Rașcov, Sloboda Rașcov.
  • Nivel sporit de conștientizare privind importanța de a cunoaște drepturile copiilor în stânga Nistrului, prin articole în media; distribuția a 1000 de stegulețe cu articole din CDR, 600 foi volante tematice și o expoziție permanent de fotografii în grădina publică „Ștefan cel Mare” din Chișinău.