10.12.2019
105

Îmbunătățirea accesului deținuților de pe ambele maluri ale râului Nistru la servicii de sănătate – campania de comunicare privind prevenirea tuberculozei

Sector: Social

Implementat de: PA”Carlux” / Programul TB/HIV în penitenciare

Durata: decembrie 2010 – octombrie 2011

Buget: 44,058 USD

Parteneri: Departamentul Instituțiilor Penitenciare din Chișinău; PA „Reforme medico-sociale” din Bender și Departamentul Instituțiilor Penitenciare din Tiraspol.

Obiective:

– 80% din deținuți din penitenciarele vizate au învățat despre prevenirea tuberculozei;

– abilitățile de comunicare și management al conflictului personalului medical din penitenciare s-a îmbunătățit cel puțin cu 95%.

Statut: Finalizat. Livrat 100%. Raportul final a fost prezentat și aprobat la 10 noiembrie 2011. Adițional la activitățile planificate inițial, a fost organizată o instruire de trei zile privind „Prevenirea tuberculozei prin intermediul teatrului invizibil” pentru 16 voluntari de pe ambele maluri ale râului Nistru și au fost procurate și oferite premii pentru cei mai activi deținuți implicați în activitățile proiectului (un radio și două seturi de produse de igienă personală). Aceste activități au fost finanțate din economiile de 3,926 dolari SUA acumulate la liniile bugetare „neprevăzute”, „taxe bancare” și „consultanți”. În baza acestor activități adiționale, proiectul a fost extins până la 30 octombrie 2011.

Beneficiari: 415deținuți din 8 penitenciare: 5 pe malul drept al râului: P-18 Brăneşti, P- 6 Soroca, P – 2 Lipcani, P – 4 Cricova, P – 3 Leova; 76 doctori și asistente ce lucrează în 8 penitenciare au fost instruite. 3 pe malul stâng: Glinoaia, Tiraspol și instituția corecțională pentru minori din Alexandrovca.

Rezultate: Campania de comunicare „Este în puterea ta: TB poate fi tratată” a fost condusă în parteneriat cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare. În cadrul campaniei au fost produse și distribuite mai multe materiale pentru deținuții din 8 penitenciare:

 • Broșură bilingvă „Protejează-te de tuberculoză” (24 pagini) – 3000 exemplare;
 • Poster „Familia ta te așteaptă sănătos” – 500 exemplare în RO și 500 exemplare în RU;
 • Calendar de buzunar pentru 2011 cu mesaje de prevenire a TB (3 postere) – 2000 în RO și 2000 in RU;
 • Sticker pentru carnete cu informații despre simptomele tuberculozei și încurajarea de a vizita un doctor – 100 în RO și 50 în RU;
 • Stilouri cu mesaje imprimate „Fii liber de tuberculoză” – 300 Ro și 200 Ru;
 • Triouri „Acoperă gura și nasul când tușești sau strănuți”  – 100 unități în Ro, 50 în Ru;
 • Căni „Bucură-te de ceai într-o încăpere aerisită” – 100 unități în Ro, 50 în Ru.
 • 19 sesiuni informative video în penitenciare – au fost organizate 13 sesiuni pe malul drept și 6 sesiuni pe malul stâng. În total 415 de deținuți (311 de pe malul drept și 104 de pe malul stâng) au beneficiat de aceste activități. După cum arată evaluarea, cunoștințele deținuților despre subiectul dat s-au îmbunătățit cu 17,1%.
 • 76 doctori și asistente medicale din instituțiile penitenciare, precum și sectorul civil de pe ambele maluri ale râului au învățat despre Comunicarea non-violentă și managementul conflictelor în cadrul a patru instruiri, dintre care două au fost organizate în regiunea transnistreană, iar două pe malul drept. Pe parcursul instruirii, participanții au învățat despre diverse metode de comunicare socială; comunicarea non-violentă; comunicarea cu persoane dificile; managementul conflictului, etc. și au elaborat un algoritm pentru comunicarea sănătoasă cu deținuții sau persoanele suspecte de TB.
 • 16 voluntari ai PA „Carlux” (Chișinău) și din organizația parteneră „Programe medicale și sociale” au fost instruite în cadrul proiectului. Instruirile s-au focusat pe dezvoltarea abilităților părților interesate din sectorul social prin teatrul invizibil, cu un accent pe dezvoltarea comunicării, abilităților de consiliere și tehnice utilizate la comunicarea cu oamenii care sunt bolnavi sau afectați de TB.
 • Mai mult de 200 de oameni (familie, rude și prietenii deținuților) au fost informate despre TB prin intermediul a 19 spectacole ale teatrului invizibil prezentate la porțile penitenciarilor de pe malul drept – Leova, Soroca, Lipcani, Brănești, Cricova (malul drept). Echipa de voluntari a prezentat scene „infiltrându-se” în rândul vizitatorilor la penitenciare – membrii de familie și rudele deținuților.  Fiecare spectacol a avut 10-15 beneficiari direcți și aproximativ 20-30 de beneficiari indirecți – persoane cu care intră în contact după – deținuți, rude, prieteni, vecini, etc. Fiecare scenă a reflectat o situație reală, descriind comportamentul neadecvat a celor care trăiesc cu tuberculoză încercând să atragă atenția rudelor deținuților la riscurile bolii. Fiecare scenă oferă propriul mesaj: importanța de a merge la doctor, acțiunile de prevenire și tratamentul anti-tuberculoză.
 • 12,000 exemplare de buletine informative bilingve pentru deținuți Liber de tuberculoză” (3 ediții a câte 4000 de exemplare fiecare) au fost elaborate, publicate și distribuite deținuților.