11.12.2019
26

Grupul de lucru pentru soluționarea conflictului transnistrean

Sector: Social

Implementat de: Fundația Carnegie pentru pace internațională, Washington, D.C., SUA

Buget: 69,000 €

Durata: iulie 2012 – iulie 2013

Descriere succintă: 26 de experți de vârf din societatea civilă de pe ambele maluri ale râului, UE (inclusiv Șeful Misiunii UE pentru Moldova, Pirkka Tapiola), SUA și Ucraina au discutat probleme politice stringente, au avut întrevederi cu factorii decidenți din Ucraina în contextul Președinției OCSE, au oferit consultanțe politice membrilor echipelor de negociatori în formatul 5+2 și au stabilit canale de comunicare pentru a menține dialogul continuu al Track 2.