image
15.11.2019
90

Extinderea și promovarea serviciilor hailatara.md pe ambele maluri ale râului de crearea a unui sistem durabil de educație în domeniul afacerilor în stânga Nistrului

Sector: Social

Implementat de: Camera de Comerț din Transnistria în parteneriat cu SGS Moldova

Durata: Iulie 2012 – iunie 2014

Buget: 455.500 €

Partners: 463 companii din regiunea Transnistriei

  • Un sistem funcțional de educație în domeniul afacerilor a fost creat în regiunea Transnistriei – Școala de Afaceri cu 3 filiale în orașele Tiraspol, Bender și Râbnița;
  • Un total de 885 persoane, inclusiv 425 de antreprenori femei și antreprenori începători, managementul de vârf și cel mediu, antreprenori din sectorul agrar, reprezentanți ai administrației locale din regiunea Transnistriei și-au perfecționat abilitățile și înțelegerea metodelor moderne de business drept rezultat al orelor Școlii de Business la care au participat. Orele au fost predate de profesori de pe ambele maluri;

Beneficiari: 885 beneficiari direcți, inclusiv 425 femei; 1.338 beneficiari indirecți, inclusiv 395 femei

Rezultate: A fost sporită inițiativa antreprenorială din regiunea Transnistriei prin deschiderea noilor afaceri, corelate cu trei campanii de promovare a educației în domeniul afacerilor și culturii antreprenoriale, cât și a modelelor de rol a femeilor. În 2013, cu 9500 mai multe patente individuale au fost emise în comparație cu perioada similară din 2012