09.12.2019
88

Evaluarea capacităților utilizatorilor de date de pe ambele maluri ale râului Nistru

Implementat de: Magenta Consulting, Chișinău în cooperare cu Sigma-Expert, Tiraspol

Sector: Social

Buget: 46,319 EUR 

Durata: noiembrie 2015 – august 2016 

Descrierea succintă: de a evalua capacitățile utilizatorilor de date de pe ambele maluri ale Râului Nistru și nivelul lor de satisfacție cu statisticile disponibile

Beneficiari: direcți – serviciile statistice de pe ambele maluri; indirecți – utilizatorii de date de pe ambele maluri.

Rezultate:

  • U sondaj cantitativ realizat și complementat cu o analiză calitativă și un raport analitic evaluând capacitățile existente ale utilizatorilor de date, conținând recomandări pentru depășirea lacunelor identificate;
  • Particularitățile și preferințele utilizatorilor de date de pe ambele maluri au fost analizate, inclusiv: tipurile preferate și mijloacele de informare, forma de prezentare a datelor, frecvența și periodicitatea, modalitatea în care sunt utilizate datele de utilizatorii de date de pe ambele maluri;
  • Propuneri pentru un program de instruire în baza necesităților identificate.