11.12.2019
227

Dialogurile societății civile

Sector: Social

Implementat de: PNUD, cu suportul consultanților și companiilor locale și internaționale

Buget: 220,000 €

Durata: aprilie 2013 – mai 2014

Descriere succintă: Inițiativa ”Grupul de lucru pentru dialog” a stabilit o platformă pentru 110 experți și profesioniști ai societății civile de pe ambele maluri, cu suportul a patru consultanți locali în domeniul social și economic, câte doi de pe fiecare mal și un consultant internațional.

  • Au fost organizate patru ședințe de lucru, adunând 83 de reprezentanți ai societății civile de pe ambele maluri: în economie/comerț și probleme sociale/ajutor umanitar;
  • Au fost organizate patru vizite de studiu de 5 zile, inclusiv ședințe pregătitoare la Chișinău pentru fiecare grup și ședințe de raportare după vizitele organizate pentru 64 de reprezentanți și experți ai OSC (34 de femei și 30 de bărbați) de pe ambele maluri ale râului. Participanții la vizite au studiat experiența proiectelor de dezvoltare de succes, finanțate de UE, implementate în Lituania, Estonia și Cipru, în domeniul dezvoltării afacerilor, probleme sociale și dezvoltarea locală;
  • În Cipru, participanții au aflat despre noile modalități de abordare a comunităților divizate din nordul și sudul Ciprului, prin implementarea proiectelor de promovare a încrederii în domeniul dezvoltării locale, planificând în comun activitățile și recunoscând în mod corespunzător asistența donatorilor. Reprezentanții asociațiilor de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului au aflat despre noile posibilități pentru Camerele de Comerț și Industrie de promovare a culturii și antreprenoriatului, înființării companiilor mixte, relațiilor de afaceri și comerțului între agenții economici care locuiesc în comunitățile divizate;
  • Ca rezultat al celor patru vizite de studiu comune, au fost generate 47 de idei de proiecte comune între cele două maluri ale Nistrului, au fost constituite cel puțin 20 de parteneriate noi trans-riverane și au fost consolidate multe parteneriate existente, precum și prezentate 7 recomandări pentru continuarea activităților în suportul măsurilor de promovare a încrederii;

Rezultate:

  • Ca rezultat al organizării evenimentelor comune, s-au stabilit contacte noi și au fost create parteneriate noi care deja s-au soldat cu prezentarea cererilor de proiecte comune. În special, la PNUD au depus cereri de proiecte comune următoarele ONG-uri de pe ambele maluri care au stabilit contacte grație activităților acestui Proiect, iar 4 proiecte MPÎ au obținut finanțare de la UE ca rezultat al concursurilor de grant UE-PNUD: CNPAC și Perspectiva, Demos și Serdțe, Filocalia și Nadezhda i budusceye, precum și Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în parteneriat cu OSORT;
  • Platforma a elaborat 18 concepte de proiecte de dezvoltare comune în 2 domenii-cheie: economie/comerț și probleme sociale/ajutor umanitar pentru viitoarele proiecte de dezvoltare cu impact MPÎ;
  • Probleme sociale/ajutor umanitar: antreprenoriatul social, centru de plasament pentru femei, dezvoltarea comunităților, centru social, protecția și dezinstituționalizarea copiilor, sprijin vârstnicilor, centru pentru tineri, școală vocațională.
  • Economie/comerț: centru pentru business modern, promovarea creșterii economice, dezvoltarea auditului și contabilității, dezvoltarea turismului, protecția proprietății intelectuale, eficiența energetică, agribusiness, dezvoltarea infrastructurii, sprijin antreprenoriatului. Schițele au fost prezentate la DUE, unele domenii tematice sunt luate în considerare pentru implementarea în cadrul MPÎ IV.